JA Rivteknik AB - Våra tjänster

Provtagning, asbestsanering, byggrivning och håltagning i Östersund

Läs mer Kontakta oss

Provtagning asbest och PCB i Östersund

Vi utför provtagningar för att se om det förekommer asbest eller PCB i er lokal eller byggnad. Vår personal är utbildad i hantering av asbest samt PCB och kan genomföra en sanering av er byggnad vid förekomst av asbest eller PCB. Vi har goda kunskaper om deras hälsorisker och om hur avfallshanteringen av dessa ska utföras enligt gällande föreskrifter.

Rivning och sanering av asbest

JA Rivteknik har utbildning och lång erfarenhet inom asbestsanering och rivning av asbest. Välkommen att kontakta oss för provtagning inför eventuell sanering och rivning. 

Användadet av asbest totalförbjöds 1982 men kan finnas kvar i byggnader från 1950-1960-talet. I dessa byggnader är det vanligt att det finns asbest i bl.a. kakelfix och kakelfog, rörisoleringar samt i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest förekommer även i isoleringsmaterial, elkablar och golvmaterial.

Asbest består av små fibrer som frigörs vid borrningar, rivningar och sågningar. De små fibrerna tar sig in i lungorna vid inandning och kan på sikt orsaka allvarliga lungsjukdomar.

asbestsanering
byggrivning östersund rivning

Byggrivning

JA Rivteknik utför byggrivning i Östersund med omnejd. Vi jobbar med miljömässig rivning där farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas.

Med lång erfarenhet i branschen och gedigen kunskap av att hantera och riva farliga byggmaterial på rätt sätt kan vi åta oss alla slags rivningsuppdrag, stora som små.

Vi utför byggrivningar för både privata kunder, företag, kommuner och landsting. Vi erbjuder kompletta entreprenader inom byggrivning av pannor, oljetankar, ventilationssystem, väggar och tak.

Välkommen att kontakta oss för bokning eller mer information. 

Håltagning

JA Rivteknik utför håltagning i betong, trä och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong.

Vi gör huvudsakligen lättare håltagningar för installation och renoveringar av VVS-rör och ventilationssystem.

Välkommen att kontakta oss för bokning eller mer information. 

håltagning östersund
pcbsanering

PCB-Sanering

JA Rivteknik utför mätning av PCB-halter och PCB-sanering i alla typer av fastigheter.

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. Dessa ämnen upptäckes på 1960-talet och är skadliga för både djur och människor. I Sverige användes PCB huvudsakligen under bostadsbyggandet på 60-talet. PCB förbjöds 1972.