JA Rivteknik AB - Våra tjänster

Provtagning, asbestsanering, byggrivning och håltagning i Östersund

Läs mer Kontakta oss

Provtagning asbest i Östersund

Vi utför provtagningar för att se om det förekommer asbest i er lokal eller byggnad. Vår personal är utbildad i hantering av asbest och kan genomföra en sanering av er byggnad vid förekomst av asbest. Vi har goda kunskaper om hälsoriskerna och om hur avfallshanteringen ska utföras enligt gällande föreskrifter.

Rivning och sanering av asbest

JA Rivteknik har utbildning och lång erfarenhet inom asbestsanering och rivning av asbest. Välkommen att kontakta oss för provtagning inför eventuell sanering och rivning. 

Användadet av asbest totalförbjöds 1982 men kan finnas kvar i byggnader från 1950-1960-talet. I dessa byggnader är det vanligt att det finns asbest i bl.a. kakelfix och kakelfog, rörisoleringar samt i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest förekommer även i isoleringsmaterial, elkablar och golvmaterial.

Asbest består av små fibrer som frigörs vid borrningar, rivningar och sågningar. De små fibrerna tar sig in i lungorna vid inandning och kan på sikt orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Brandsanering, mögelsanering, hussvamp

JA Rivteknik erbjuder brandsanering, mögelsanering och utför saneringsåtgärder vid hussvamp.

Välkommen att kontakta oss för bokning eller mer information. 

asbestsanering
byggrivning östersund rivning

Rivning

JA Rivteknik utför byggrivning i Östersund med omnejd. Vi jobbar med miljömässig rivning där farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas.

Med lång erfarenhet i branschen och gedigen kunskap av att hantera och riva farliga byggmaterial på rätt sätt kan vi åta oss alla slags rivningsuppdrag, stora som små.

Vi utför stora som små rivningsprojekt som t ex rivning av hangarportar, raserade bilhallar, fjärrvärmeverk, kontorslandskap, ventilationsanläggningar, betongfundament/golv, tankar, pannor, badrum, mindre byggnader m.m.

Våra kunder är såväl privatpersoner som företag, kommuner och landsting. Vi erbjuder kompletta entreprenader inom byggrivning

Välkommen att kontakta oss för bokning eller mer information. 

Håltagning

JA Rivteknik utför det mesta inom håltagning i nyproduktion eller befintliga lokaler.

Kärnborr från 32 mm - 600 mm hål i tegel, betong.
Större hål går att ordna.

Väggsågning för dörröppningar, portar, fönster m.m. med sågdjup upp till 530mm

Kedjesåg för mindre fyrkantshål och minskad översågning.
Golvsåg för spårning i golv.

Välkommen att kontakta oss för bokning av håltagning eller mer information. 

håltagning östersund