Våra tjänster: Rivning & sanering i Östersund med närområde

Sanering Asbest JA Rivteknik AB

Provtagning och sanering av asbest och PCB

Vi utför provtagningar för att se om det förekommer asbest eller PCB i er lokal eller byggnad. Vår personal är utbildad i hantering av asbest samt PCB och kan genomföra en sanering av er byggnad vid förekomst av asbest eller PCB. Vi har goda kunskaper om deras hälsorisker och om hur avfallshanteringen av dessa ska utföras enligt gällande föreskrifter.

Rivningstjänster Östersund

Rivningstjänster i Östersund

JA Rivteknik river ut och sanerar oljetankar, pannor, beredare och ventilationer.

Vi erbjuder även byggrivning vid t.ex. renoveringar. Vi jobbar med miljömässig rivning där farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas.